ได้รับการชดเชยค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน

ภายใต้โครงการนี้ TCG จะจัดสรรเงินให้สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการตามที่เห็นสมควร สถาบันการเงินจะให้สินเชื่อแก่ SMEs โดยมีวงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 10 ปีสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อ SME ประมาณ 150,000 แห่งคาดว่าจะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยมีวงเงินหมุนเวียนเพิ่มเติมประมาณ 15 พันล้านบาท โครงการอื่น ๆ ที่เรียกว่า PGS

ระยะที่ 7 ได้รับการค้ำประกันวงเงิน 150,000 ล้านบาทโดยมีวงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาทไม่เกิน 10 ปีสำหรับสินเชื่อแต่ละรายและ TCG ได้ขอให้รัฐบาลจ่ายเงินจำนวน 13,500 ล้านบาท ในการชดเชย จากค่าตอบแทนทั้งหมดจำนวน 3,355 ล้านบาทจะได้รับการชดเชยค่าธรรมเนียมการค้ำประกันและสูงสุด 10,100 ล้านบาทสำหรับการค้ำประกันตลอดระยะเวลา 10 ปีของโครงการ