หออัครศิลปิน

หออัครศิลปิน แหล่งการเรียนรู้และขุมทรัพย์ทางปัญญา ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี บนพื้นที่ 5 ไร่ ในรูปแบบอาคารสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย ตัวอาคารประกอบด้วยอาคารหลักที่จัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์ขององค์อัครศิลปิน รายล้อมด้วยอาคารรูปตัวยู จัดแสดงนิทรรศการประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติภายใต้แนวคิดอัครศิลปิน

ซึ่งรายล้อมด้วยศิลปินแห่งชาติที่พระองค์ทรงให้การอุปถัมภ์ มีทั้งหมด 3 ชั้น ได้แก่ ห้องบริหาร ห้องนิทรรศการชั่วคราว และห้องนิทรรศการถาวร โดยห้องที่ไม่ควรพลาดในการเข้าไปชมอย่างเด็ดขาดคือ ห้องอัครศิลปิน ประดิษฐานบุษบกไม้ประดับกระจก ปิดทองตรงกึ่งกลางห้อง ภายในบุษบกประดิษฐานพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่ 9 จำลองบนพานแว่นฟ้า เป็นเสมือนตัวแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฐานโดยรอบมีสื่อวีดิทัศน์แสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจจำนวน 9 ตอน โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ระบบสัมผัส เมื่อผู้ชมคุกเข่าตามจุดต่าง ๆ จะได้รับชมอย่างต่อเนื่อง โดยมีฉากหลังเป็นจิตรกรรมฝาผนังเรื่องไตรภูมิ ด้านซ้ายและด้านขวาเป็นกระจกแกะลายเทพชุมชุม มีความหมายว่า เหล่าเทวดาต่างสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเปรียบประดุจสมมติเทพ สร้างความประทับใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ไม่มีวันเสื่อมคลาย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand