ศาลยุติธรรมถูกแยกออกจากกระทรวงยุติธรรม

ตามคำชี้แจงของเลขานุการสำนักตุลาการนายศราวุธ เบญจกุลในเดือนเมษายนโครงการเริ่มขึ้นเมื่อกลางปี ​​2540กรกฏาคม 2540 กระทรวงยุติธรรมมีสำนักงานผู้พิพากษาหัวหน้าภาค 5 ขออนุญาตใช้ที่ดินที่มีทหารประมาณ 106 ไร่ เมษายน 2542: วงกลมทหาร 33 ที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงเขียนถึงสำนักงานหัวหน้าเขตอำนาจศาล 5

ที่ต้องการทราบว่าจะใช้ที่ดินเพื่อทำอะไร สำนักงานตอบแบบสอบถาม 2543: ศาลยุติธรรมถูกแยกออกจากกระทรวงยุติธรรม มกราคม 2546: สำนักงานผู้พิพากษาหัวหน้าภาค 5 อีกครั้งเขียนถึงวงกลมทหาร 33 ขอให้ใช้แผน – คราวนี้จะมีการก่อสร้างสำนักงานศาลยุติธรรมและหน่วยสงเคราะห์ มีนาคม 2546: ศาลอุทธรณ์เขต 5 บอกสำนักงานตุลาการว่าวงกลมทหาร 33 ได้ถามว่าจะมีที่ดินจำนวนเท่าใดสำหรับโครงการนี้และจะส่งให้กองทัพบกพิจารณา