ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน

เมื่อจัดตั้งกองทุนแล้วจะมีเงิน 2.73 พันล้านบาทและการบริจาคอาจมาจากองค์กรระหว่างประเทศ การเรียกเก็บเงินสำหรับการจัดตั้งกองทุนที่มีคณะรัฐมนตรีแสงสีเขียวเดือนที่ผ่านมา รองประธานมหาวิทยาลัยรังสิต ดร. อนุสรณ์ธรรมใจกล่าวว่าในขณะที่การระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนอาจเป็นการยากที่จะใช้งบประมาณในการตรวจสอบต่อไป

นอกจากนี้เขายังไม่ชอบความจริงที่ว่าข้าราชการพลเรือนผ่านทางคณะกรรมการกองทุนสามารถกำหนดสิ่งที่จะให้กับกลุ่มคนที่เฉพาะเจาะจงได้ “ซึ่งหมายความว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนจะเป็นแนวตั้งไม่ใช่แนวนอน ก็หมายความว่ารัฐไม่ได้ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน “นายอนุสรณ์กล่าว “ในความเป็นจริงเราควรเดินหน้าสู่เป้าหมายสวัสดิการรัฐและใช้นโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่ใช่เฉพาะบางคนเท่านั้น