ครูต้องการความช่วยเหลือจากประชาชนทั่วไปในการช่วย “บ้านประวัติศาสตร์” ในหมู่บ้านที่กษัตริย์สามคนเยี่ยมชม

ครูโรงเรียน Sung Noen จังหวัดนครราชสีมากำลังอุทธรณ์การบริจาคเงินเพื่อฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของพนักงานรถไฟเก่า 118 ปี

ผู้วางแผนนโยบายในท้องถิ่นดำเนินธุรกิจด้วยงบประมาณที่ย่ำแย่ต้องการรื้อถอนบ้านและขายบ้านอีก 4 หลัง อาจารย์พินัยชูแก้วและพรภัทร์จักรทัตโชติกล่าวว่าบ้านมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และควรได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อการเยี่ยมชมพระมหากษัตริย์สามแห่งที่จ่ายให้กับหมู่บ้าน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2446 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองซังนูน

ผู้ที่อาศัยอยู่รวมทั้งเด็ก ๆ กำลังรณรงค์หาเสียงในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาเพื่อแนะนำสถานที่ดังกล่าวให้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ห้องโถงนิทรรศการและ “สวนสุขภาพ” ครูกล่าว