การส่งออกของไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

กรมการค้าต่างประเทศประกาศมูลค่าการค้าชายแดนและการค้าข้ามพรมแดนในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2554 เพิ่มขึ้น 5.81% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ฝ่ายตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1.6 ล้านล้านบาทในปี 2562 นายอดุลย์โชตินีสาครผู้อำนวยการฝ่ายการค้าต่างประเทศกล่าวว่าการส่งออกของไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านในด้านการค้าชายแดนและการค้าข้ามพรมแดนมียอดถึง 7,990 ล้านบาท

ในช่วง 11 เดือนแรกของปีนี้ลดลง 0.39% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในขณะที่การนำเข้าของไทยจากตลาดเหล่านั้นอยู่ที่ 5,665.69 ล้านบาทในช่วงเวลาเดียวกันเพิ่มขึ้น 14.87% เป็นผลให้ประเทศไทยยังคงเกินดุลการค้า 150.21 พันล้านบาท สำหรับตลาดการค้าชายแดนสี่แห่ง – มาเลเซียลาวพม่าและกัมพูชามีมูลค่าการซื้อขายรวม 1.03 ล้านล้านบาทในช่วง 11 เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้น 4% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว การส่งออกของไทยไปยังตลาดมีมูลค่า 5,596.79 ล้านบาทลดลงร้อยละ 0.38 ในขณะที่การนำเข้าของไทยจากตลาดเหล่านั้นมีจำนวน 4,440 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 10.68% ส่งผลให้ดุลการค้าของไทยอยู่ที่ 167.79 พันล้านบาท